Motor quạt giàn nóng thế hệ mới trên xe tải Daewoo

Motor quạt giàn nóng thế hệ mới.

Ưu điểm của motor quạt giàn nóng thế hệ mới trên xe tải Daewoo:

  1. Cải thiện hiệu quả bằng cách giảm mức tiêu thụ điện so với motor hiện tại.
  2. Độ bền được cải thiện và tiếng ồn thấp hơn động cơ DC do không có chổi than & cổ góp.
  3. Bản thân motor có thể được bảo vệ bằng cơ chế phản hồi của tín hiệu chẩn đoán.