Hàng order về ngày 12-02-2020

 • 401106-00445 Phốt đuôi máy DV15TIS
 • 3452205960 Giò đá cầu sau Novus HCV
 • 1031075 Phốt đuôi cá cầu sau T16HT
 • 3856100070DB Công tắc bấm kính, RH
 • 1063613 Cảm biến tốc độ
 • 3455604870 Thanh giằng cabin Novus HCV
 • 3435202210 Rotuyn lái ngang Novus HCV, RH
 • 3435202220 Rotuyn lái ngang Novus HCV, LH
 • 3832000620 Đèn xi nhan chói vàng, RH
 • 3832000610 Đèn xi nhan chói vàng, LH
 • 65.96801-0057 Dây cua roa máy lạnh, DV15TIS
 • 3893400210 Lọc gió máy lạnh
 • 3874500360 Phao dầu thùng nhôm 400L
 • 3351301630 Rơ le hơi 3/2
 • 65.28650-6005 Lốc lạnh