Bộ hơi DE12TIS (xe Daewoo 340)

No comments yet

Phụ tùng ô tô Nhật Thảo nhận order chính hãng bộ hơi động cơ DE12TIS (xe tải Daewoo 340)

  • Xy lanh DE12TIS
  • Piston DE12TIS
  • Ắc piston DE12TIS
  • Xéc măng DE12TIS
  • Trục cam DE12TIS
  • Ron quy lát DE12TIS
  • Miểng dên, miểng cốt DE12TIS

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *