Bộ hơi động cơ DV15TIS (xe Daewoo 390/420)

No comments yet

Phụ tùng động cơ DV15TIS

  • Piston DV15TIS
  • Xy lanh DV15TIS
  • Ron đại tu DV15TIS
  • Sin nước DV15TIS
  • Trục cam DV15TIS
  • Miểng dên DV15TIS (bạc ba lê)
  • Miểng cốt DV15TIS
  • Ron quy lát DV15TIS (ron mặt máy)
  • Xéc măng DV15TIS

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *