• 65.10501-7002A Bơm cao áp động cơ DV11
 • 3485200150 Bầu hơi nhún khung trước cabin Novus HCV
 • 3485700500 Bầu hơi nhún khung sau cabin Novus HCV
 • 65.03901-0067 Ron quy lát máy DV11
 • 1053582 Trợ lực ly hợp dưới T15, T16
 • 401107-02029 Phốt đầu trục khuỷu máy DV11
 • 401106-00445 Phốt đuôi trục khuỷu máy DV11
 • 3894500530 Ống gas lạnh
 • 3351300420 Tay đi số T14S10
 • 400603-00111B Ron quy lát máy DE12TIS
 • 400603-00110B Ron quy lát máy DE12TIS

 • 3266800530 Đế bình nước phụ Novus HCV
 • 3262100360 Lồng quạt Novus HCV 340
 • 3431300490 Các đăng trụ tay lái Novus HCV
 • 3893000180 Cụm giàn lạnh Novus HCV
 • 3894000150 Hộp quạt giàn lạnh Novus HCV
 • 55850 8D000 Cảm biến độ nghiêng
 • 59490 7M000 Van điều áp 8.5Bar
 • 3644000390 Compa lên kính Novus HCV, LH
 • 3179000170 Lọc tách nước
 • 3792500190 Dây cáp tắt máy Novus HCV 340
  3

 • 0565500 Chóa đèn lái Prima/Novus
 • 3221100160 Chân ga điện
 • 3266101230 Bình nước phụ Novus HCV
 • 86871 7P000 Ốp vè bánh xe trước Xcient, LH
 • 3251200440 Ốp dọc thân máy Prima HCV, RH
 • 3542701210 Ốp góc hông sau cabin Prima MCV, RH
 • 3899000170 Giàn sưởi Prima HCV
 • 3856100060DB Công tắc bấm kính, LH
 • 3316100390 Trợ lực ly hợp trên Novus HCV
 • 3271700043 Nắp thùng dầu nhôm 400L
 • 3454402320 Tay lốc kê kiểu kéo
 • 3487300841 Bơm tay nâng cabin Novus HCV

 • 401106-00445 Phốt đuôi máy DV15TIS
 • 3452205960 Giò đá cầu sau Novus HCV
 • 1031075 Phốt đuôi cá cầu sau T16HT
 • 3856100070DB Công tắc bấm kính, RH
 • 1063613 Cảm biến tốc độ
 • 3455604870 Thanh giằng cabin Novus HCV
 • 3435202210 Rotuyn lái ngang Novus HCV, RH
 • 3435202220 Rotuyn lái ngang Novus HCV, LH
 • 3832000620 Đèn xi nhan chói vàng, RH
 • 3832000610 Đèn xi nhan chói vàng, LH
 • 65.96801-0057 Dây cua roa máy lạnh, DV15TIS
 • 3893400210 Lọc gió máy lạnh
 • 3874500360 Phao dầu thùng nhôm 400L
 • 3351301630 Rơ le hơi 3/2
 • 65.28650-6005 Lốc lạnh • 95800 57000 ETACS
 • 23430 82700 RING SET-PISTON
 • 22311 82001 GASKET-CYLINDER HEAD
 • 3179000170 FILTER-WATER SEPARATOR
 • FK48008 HEATER KIT
 • 3836000080 LAMP A-SIDE T/SIGNAL & MARKER
 • 25211 48150 RIBBED BELT-V
 • 3712506540 LITING-NOVUS SE
 • 3641100730 DOOR LOCK UNIT A
 • 3641100720 DOOR LOCK UNIT A
 • 3712505160 LETTERING-LOGO,DAEWOO
 • 3754110010 W/STRIP-WINDSHIELD
 • 379200008 MOTOR A-ENG STOP
 • 3485300040 S/ABS-CAB SUSP

 • 92503 7P000 LAMP ASSY-FRONT MARKER,RH
 • 81310 7P010 LATCH ASSY-FR DR,LH
 • 93776 7S000 SWITCH ASSY-PREHEATTER
 • 86330 7P000 LIFTER-GAS
 • P3862000190 SENDER A-AIR PRESSURE
 • 87660 7P200 MIRROR ASSY-F/U VIEW
 • P3874501190 FUEL SENDER A-INTEGRATED,R
 • 59430 7F100 VAVLE-SOLENOID
 • 59490 7M000 VALVE ASSY-PRESSURE REDUCING
 • P3351301630 MAGNETIC VALVE A-3/2